Windows sneltoetsen

Windows sneltoetsen algemeen

Wisselen tussen programma’s
ALT + TAB
Programma’s afsluiten
ALT + F4

Venstergrootte (7)
WIN + Pijltjes

Venstergrootte via systeemmenu
ALT + SPATIE

Taakbeheer
CTRL + SHIFT + ESC

Printscreen
PRTSCN

Printscreen actief venster
ALT + PRTSCN

Scherm roteren (laptop)
CTRL + ALT + Pijltjes

Windows toets (alle Windows versies)
Menu Start / Home (8)
WIN

Verkenner openen (Explorer)
WIN + E

Bureaublad activeren (Desktop)
WIN + D

Vensters Minimaliseren
WIN + M

Systeembalk activeren
WIN + B

Bestand zoeken
WIN + F

Computer zoeken in netwerk
WIN + CTRL + F

Vergrendelen (Lock)
WIN + L

Uitvoeren (Run)
WIN + R

Systeem eigenschappen
WIN + PAUSE

PC zoeken in netwerk
WIN + SHIFT + F

Windows toets (Windows 7, Windows 8, Windows 10)
Snel starten
WIN + 1 / 2 / 3 etc.

Nieuw venster via taakbalk
WIN + SHIFT + 1 / 2 / 3 etc.

Venstergrootte
WIN + Pijltjes

Vensters tussen monitor verplaatsen
WIN + SHIFT + ⇨ / ⇦

Vensters minimaliseren, m.u.v. actief venster
WIN + HOME

Taakbalk activeren
WIN + T

Toegankelijkheidscentrum
WIN + U

Vergootglas: activeren
WIN + +

Vergootglas: in-/uitzoomen
WIN + + / –

Vergootglas: sluiten
WIN + ESC

Presentatie modus
WIN + P

Mobiliteitscentrum
WIN + X

Windows toets: Charms menu (v.a Windows 8)
Open
WIN + C

Bestanden (Files) zoeken
WIN + F

PC instellingen
WIN + I

Apparaten
WIN + K

Projecteren
WIN + P

Windows Verkenner
Windows Verkenner openen
WIN + E

Nieuw venster
CTRL + N

Deelvensters activeren
TAB / F6

Bestanden selecteren
Eerste letter(s) / Pijltjes

Aangrenzende bestanden selecteren
SHIFT + Pijltjes

Tot laatste/eerste bestand selecteren
SHIFT + END / HOME

Diverse bestanden selecteren
CTRL + Pijltjes, selecteer met SPATIE

Alles selecteren
CTRL + A

Map omhoog
Backspace

Nieuwe map (7)
CTRL + SHIFT + N

Zoeken (Explore, vanaf VISTA)
CTRL + E

Adresbalk activeren (vanaf VISTA)
ALT + D

Naam wijzigen
F2

Eigenschappen
ALT + ENTER

Bestand verwijderen
DELETE

Definitief verwijderen
SHIFT + DELETE

Voorbeeld weergeven aan/uit (7)
ALT + P

Icoon weergave wijzigen (VISTA)
CTRL + Muiswiel

Menu’s
Menubalk / lint
ALT

Snelmenu
Snelmenu-toets / Shift + F10

Systeemmenu (i.v.m. venstergrootte)
ALT + SPATIE

Menukeuze selecteren
Pijltjes / Onderstreepte letter

Menu’s sluiten
ESC

Dialoogvensters
Tabblad selecteren (1)
CTRL + TAB

Tabblad selecteren (2)
CTRL + PAGE DOWN / UP

Velden selecteren
TAB / SHIFT + TAB

Velden direct selecteren
ALT + Onderstreepte letter

Selecteren in keuzelijst
⇩ / Eerste letter

Lijstopties tonen
ALT + ⇩

Selectievakje aan/uit
SPATIE

Keuzerondje selecteren
Pijltjes
OK
ENTER
Annuleren
ESC

Toegankelijkheid
Toegankelijkheidscentrum openen
WIN + U

Wisseltoetsen aan/uit
NUMLOCK 5 seconden indrukken

Plaktoetsen aan/uit
SHIFT 5 keer indrukken

Filtertoetsen aan/uit
Rechter SHIFT 8 seconden indrukken

Hoog contrast aan/uit
ALT + SHIFT + PRTSCN

Muistoetsen aan/uit
ALT + SHIFT + NUMLOCK

Toetsenbord: taal wijzigen
ALT + SHIFT

Toetsenbord: indeling wijzigen
CTRL + SHIFT

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security